Obchodné podmienky

Katarína Žiaková photography
kziakova@gmail.com
Tel: 0948 59 29 28

Tieto obchodné podmienky sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

 • Objednávkou klient potvrdzuje prijatie týchto podmienok a ich porozumenie, rovnako aj porozumenie s autorským prístupom a fotografickým štýlom, s ktorým fotograf pracuje a nemá proti nemu žiadne výhrady.

Spracovanie osobných údajov

 • Fotografka Katarína Žiaková v okamihu objednania získava k spracovaniu osobné údaje klienta, a to meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu pre doručovanie v listinnej forme, emailovú adresu a telefónne číslo. Ochrana týchto osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.
 • Tieto osobné údaje sú poskytované za účelom poskytovania služieb a realizácie vzájomnej  komunikácie medzi fotografom a klientom.

Rezervácia

 • Objednávky sú prijímané e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Zrušenie rezervácie

 • Pokiaľ je fotenie zrušené zo strany fotografa, bude ponúknutý náhradný termín, alebo odporučenie na iného fotografa.
 • Pokiaľ je fotenie zrušené zo strany klienta jeho povinosťou je túto skutočnosť oznámiť čo najskôr telefonicky, alebo e-mailom.
 • Klient má právo požadovať druhý náhradný termín.

Splatnosť cien

 • Všetky platby sú uhrádzané formou prevodu na bankový účet a hotovosť nie je prijímaná.
 • Po fotení je klientovi vystavená faktúra v cene balíka.
 • Cena za fotografie je splatná v deň fotenia.
 • Ak nepríde k úhrade ceny balíka, alebo prípadného doplatku, fotograf si vyhradzuje právo objednávku neodovzdať do doby, kým nie je riadne uhradená.
 • Pri fotení, kde je potrebné zakúpiť potrebné rekvizity ako napr. torta, živé kvety je požadovaná zálohová faktúra vo výške 50% z ceny základného balíka.

Doba fotenia

 • Doba portrétového a rodinného fotenia je cca 1 až 1,5 hodiny. V prípade svadby podľa individuálnej dohody.

Exteriérové fotenie

 • Lokalita exteriérového fotenia je určená po dohode s fotografom.
 • V prípade nepriaznivého počasia sa exteriérové fotenie presúva na najbližší voľný termín.

Výber fotografií

 • Fotografie, ktoré dostanete, predstavujú najvydarenejšie zábery z fotenia a ich výber robí výhradne fotograf. Ich počet nie je pevne stanovený.
 • Galéria s náhľadmi k výberu fotografií je zaslaná do 7 dní od portrétového a rodinného fotenia (okrem svadby).
 • Podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. nie je bez súhlasu fotografa ako autora daného diela dovolené tieto náhľady zverejňovať, zdieľať, ukladať, screenovať a ani ich ďalej upravovať (sú vo vlastníctve fotografa a určené výhradne pre výber).
 • Výber fotografií odošle klient najneskôr do 21 dní od ich obdržania.
 • Pokiaľ sa klient vzdá tlačených fotografií v rámci balíka, neprichádza k úprave ceny balíka.
 • Po dokončení výberu sa galéria s náhľadmi vymaže.

Dodanie fotografií

 • Doba dodania portrétových a rodinných fotografií je cca 4 až 6 týždnov od dátumu zaslania vybraných náhľadov, nie od dátumu fotenia.
 • Doba dodania svadobných fotografií je cca 12 týždňov od fotenia, záleži od aktuálnej sezóny.
 • Hotová objednávka rodinného balíka Mini sa doručí klientovi v elektronickej verzii bez tlače cez internet.
 • Tlačené fotografie a usb klúč sa doručia zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo si ich klient vyzdvihne osobne.
 • Spracované fotografie sú dodané vo formáte JPG v pomere strán 2:3 vo veľkom rozlíšení vhodné pre veľkoformátovú tlač.
 • Neupravené fotografie a formát raw neposkytujem.

Predĺženie dodacej lehoty

 • V prípade neočakávanej situácie, alebo vyťaženosti si fotograf vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu.

Reklamácie

 • Nespokojnosť a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským poňatím fotografa nie je dôvodom k reklamácii objednávky.
 • Reklamácia tlačených fotografií je možná len na základe viditeľnej tlačovej chyby (škriabance, pruhy a iné viditeľné vady), nie vo farebnosti či svetlosti daného výtlačku.

Archivácia fotografií

 • Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 1 roku.

Súhlas s poskytnutím fotografií

 • Pokiaľ si klient nepraje, aby jeho fotografie boli zverejnené, je nutné o tom fotografa vopred informovať (najneskôr s odovzdaným výberom fotografií). Pokiaľ tak neurobíte, berie sa to ako Váš súhlas.
 • Pokiaľ si klient súhlas rozmyslí, má právo ho odvolať a to písomne e-mailom.

Autorské právo

 • Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nemôžu byť použité na akýkoľvek komerčný účel, propagáciu či predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora.
 • Fotografované osoby môžu používať fotografie na svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Vlastnícke právo

 • Vlastníkom diela, a to do okamihu jeho odovzdania, je fotograf.
 • Odovzdaním diela klient nadobúda vlastnícke právo k dielu.
 • Fotograf dáva klientovi bezplatné povolenie na zverejnenie a užívanie diela.
 • Klient nesmie dielo upravovať tak, aby zmenilo jeho vzhľad.